026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

BESTUUR

Dagelijks bestuur

Wim Jongejan
voorzitter

John Berends
secretaris

Jan van Leeuwen
penningmeester

Algemeen bestuur

Gerrit Wareman

Vacant
Voor meer info: info@hvr-velp.nl