026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Verhuizen uit of naar een huurwoning

stressvolle gebeurtenis waarbij je aan tientallen dingen moet denken. Hoe krijg je greep op de verhuizing zodat deze minder stress oplevert? Nederlanders verhuizen gemiddeld zeven keer in hun leven. Dat is gemiddeld eens in de tien jaar. Jongeren verhuizen vaker dan...

Belastingdienst moet schade gluurverhoging vergoeden

Heeft u in de periode 2013 tot en met 2015 een inkomens afhankelijke huur betaald? Dan kunt u een schade vergoeding eisen bij de belasting dienst. De belasting dienst moet van de rechtbank Amsterdam mensen die tussen 2013 en 2016 onder de zo genaamde gluur verhoging...

Wilt u ook verhuurkosten terug van Vivare?

Huurders die tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2017 verhuurkosten hebben betaald kunnen een verzoek indienen tot terugbetaling bij Vivare. Echter moet u dan wel zelf actie ondernemen.LETOP na 5 jaar vervalt uw recht op terug betaling.Als voorbeeld in 2018 is het...

Servicekosten

VeeI huurders betalen maandelijks naast de kale huur een aanzienlijk voorschotbedrag voor servicekosten. Verhuurders moeten vóór juli een afrekening aan hun huurders verstrekken waarin staat welke kosten zij werkelijk hebben gemaakt voor die extra services. Die...

Wanneer krijg ik huurtoeslag terug

• Denk daarbij aan uw inkomen, dat van de toeslagpartner en medebewoners. Immers, hoe lager dit totale inkomen is, hoe hoger de toeslag kan zijn. Geen huurtoeslag aanvragen zolang dat nog kan, is geld laten liggen waarop u misschien recht hebt. • Sinds 2014 is nog...

Samenwonen met een ouder of kinderen? En dan?

In plaats daarvan zoeken we eerst naar eigen oplossingen, met hulp van vrienden, familie, buren en betaalde oplossingen. Hoewel dat wennen is en ook nog niet overal werkt, past de gedachte daarachter heel goed bij hoe mensen hun leven zien. Ook als ze ouder worden of...