026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Gratis online advies bij burenoverlast

raad plegen voor een gratis juridisch advies, afgestemd op je situatie. Met het advies kun je zelf aan de slag gaan of het bespreken met je gemeente, verhuurder of juridisch adviseur.  www.overlastadvies.nI  is voortgekomen uit onderzoek naar overlast door juristen...

Hoe word ik lid van de HVR

€ 0,50 per maand bij staan dat gelijk met de huur geïnd word door Vivare. U kunt dit controleren op de huurverhogingsbrief die Vivare u toegezonden heeft. Op de achterzijde staan de huur, servicekosten en HBV`s  ( huurders belangen verenigingen) als hier geen bedrag...

Huurverhoging 2019

1. Het streefhuurbeleid moest blijven bestaan. 2. De gemiddelde huurverhoging mocht niet hoger zijn 1,6% (inflatie). 3. Geen inkomens afhankelijke HuurverhogingDit betekend dat 32% (1856 woningen) geen huurverhoging krijgen, zij hebben de streefhuur al bereikt. 21%...

Wat doet een huurdersvereniging?

Huur je een woning van een grote verhuurder, zoals een woningcorporatie of een grote commerciële verhuurder? Dan is er vrijwel zeker een huurdersorganisatie of bewonerscommissie actief die jouw verhuurder nauwlettend in de gaten houdt. Nederland telt honderden...

PRESTATIEAFSPRAKEN

lokale prestatieafspraken waar bij,huurdersorganisaties volwaardig betrokken zijn. De eerste conclusie is dat het heel aardig gaat, maar dat aan de positie van huurdersorganisaties nog wel wat te verbeteren valt. Voor wie?? Huurders in de corporatierector. Onlangs...

Klimaatakkoord Die vragen en antwoorden

is het akkoord nog niet klaar.Bastiaan van Perto, beleidsmedewerker Energie van de Woonbond, beantwoordt drie vragen over het klimaatakkoord. Wat is het doel van het klimaatakkoord voor de woningvoorraad? Volgens het klimaatakkoord moet in alle sectoren van de...