026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Huren kunnen maximaal met 2,4 procent stijgen

Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel nog een extra hoge huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%. Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog...

Wat verandert er voor huurders in 2021?

Er staan veel wijzigingen op stapel die invloed kunnen hebben op de hoogte van de huurprijs. Zo krijgen huurders van een sociale huurwoning bij een corporatie met een hoge huur en laag inkomen recht op huurverlaging. Corporaties controleren zelf of huurders recht...

Inkomensgrens alleenstaanden blijft gelijk

niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog. Alleenstaanden met een bescheiden middeninkomen hebben niet de middelen om een woning te kopen of in de dure vrije sector te huren. Het kabinetsplan om hen de toegang tot betaalbare huur te ontzeggen leidde dan ook tot...

Huurcommissie wil sneller werken

Aansluitend is een zitting mogelijk om in beroep te gaan.Deze versnelde procedure bespaart tijd doordat een zitting niet nodig is. Huurder en verhuurder krijgen meteen een uitspraak van de voorzitter van de commissie. Als ze het niet eens zijn met de uitspraak, dan...

Eerste hulp bij bureaucratie gaat landelijk

miljoenen aan zorgkosten. Deze zogeheten Doorbraakmethode gaat nu landelijk uitgerold worden.Het AD schreef onlangs over het experiment in Den Haag. Maar ook in Almelo, Arnhem en Eindhoven draaide het Instituut voor Publieke waarden soortgelijke experimenten met zijn...

Huurders krijgen hulp bij energie besparen

helpen energie te besparen. Met een energiedisplay dat in verbinding staat met de slimme meter kun je eenvoudig je energieverbruik en de kosten ‘live’ aflezen en aanpassen. Uit ervaringen blijkt dat de besparingen bij huurders oplopen van structureel €50 tot soms meer...