026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Senioren niet meer uitgezonderd van extra huurverhoging

hebben zijn nu nog uitgezonderd van extra huurverhoging. Financiële ruimte voor een (nog) hogere huur is er bij de meeste senioren niet. Een hypotheek krijgen voor een koopwoning of meergaan werken om hogere woonlasten van te betalen lukt vanwege de leeftijd niet...

SERVICEKOSTEN 3 vragen en antwoorden

Vóór 1juli moeten verhuurders een afrekening aan huurders verstrekken waarin staat welke servicekostenzij daadwerkelijk hebben gemaakt.Voor huurders hét moment om te checken of de servicekosten kloppenl- Wat zijn servicekosten?Welke diensten en activiteiten de...

Teleurstellende uitspraak gluurverhoging

inkomen vanaf €33.60O al een huurverhoging krijgen.Het hoogste bestuursrechtelijke orgaan (de Raad van State)oordeelde begin 2016 dat de Belastingdienst onrechtmatighandelde door inkomensgegevens van huurders te verstrekken.Hiermee overtrad de Belastingdienst namelijk...

Loden leidingen in huurwoningen

Te hoge concentraties lood in het drinkwater zijn vooral schadelijk voor baby’s, ongeborenen en jonge kinderen”’ In woningen van voor 1960 komen soms nog oude loden waterleidingen voor. In de meeste oude woningen zijn ze al eens vervangen, maar niet...

HVR geeft een negatief advies op de huurverhoging 2020.

van 3.4 % voor de huurders die de streefhuur nog niet hebben bereikt. De HVR en bovengenoemde huurdersverenigingen hadden een zeer goed onderbouwd advies, wat neerkwam op 3,1 % huurverhoging. Ook dit vond de HVR fors maar verdedigbaar en het uiterste omdat de inflatie...

Voortaan ook huurtoeslag voor iets hogere inkomens

Het was de schrik om het hart voor veel huurders. Als je 1 euro méér ging verdienen dan het inkomen waarbij je recht hebt op huurtoeslag, dan kreeg je niets meer. Zo kon een kleine inkomensstijging voor huurtoeslagontvangers een forse financiële achteruitgang...