026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Wanneer krijg ik huurtoeslag terug

• Denk daarbij aan uw inkomen, dat van de toeslagpartner en medebewoners. Immers, hoe lager dit totale inkomen is, hoe hoger de toeslag kan zijn. Geen huurtoeslag aanvragen zolang dat nog kan, is geld laten liggen waarop u misschien recht hebt. • Sinds 2014 is nog...

Samenwonen met een ouder of kinderen? En dan?

In plaats daarvan zoeken we eerst naar eigen oplossingen, met hulp van vrienden, familie, buren en betaalde oplossingen. Hoewel dat wennen is en ook nog niet overal werkt, past de gedachte daarachter heel goed bij hoe mensen hun leven zien. Ook als ze ouder worden of...

Samen wonen, mag dat?

Het HVR antwoord: Als u met uw kind samenwoont, (dat wil zeggen minstens tweejaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert),en uw zoon of dochter ook zijn of haar hoofdverblijf heeft in de woning kunt u samen aan Vivare vragen om uw zoon of dochter als...

Hoe controleer je de servicekosten

Elk jaar levert de afrekening van de servicekosten veel vragen op.Hier een paar tips om de afrekening te controleren: 1. De afrekening moet voor 1 juli van elk jaar bij u zijn 2.Om te controleren of de afrekening klopt,kunt u inzage vragen in alle facturen 3.De...

Huurdersvereniging Rheden komt naar u toe

We merken steeds vaker dat het voor huurders van Vivare een probleem is om op het spreekuur van de HVR in Velp te komen. Daarom gaan we  spreekuur houden in de Ontmoeting kerk  Adm. Helfrichlaan in Dieren De data voor 2018 zijn: 15 januari           17 September 19...

Wilt u ook verhuurkosten terug van Vivare?

Huurders die 1 januari 2012 en 1 januari 2017 verhuurkosten hebben betaald kunnen een verzoek indienen tot terugbetaling bij Vivare. Echter moet u dan wel zelf actie ondernemen.LETOP na 5 jaar vervalt uw recht op terug betaling.Als voorbeeld in 2018 is het alleen maar...