026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

SPREEKUUR

HVR-spreekuur

Het spreekuur wordt elke 2e en 4e dinsdag van de maand gehouden tussen 19.00 en 20.00 uur in het kantoor van HVR. Dit kantoor bevindt zich in de Dr. Schaepmanstraat 17 in Velp.

Daarnaast is er het spreekuur in Dieren welke gehouden wordt in de Ontmoetingskerk aan de Adm. Helfrichlaan van 19.30 tot 20.30 uur.
De data voor 2019 zijn:
21 januari           juli (geen spreekuur)
18 februari         augustus (geen spreekuur)
18 Maart             16 september
15 April               21 Oktober
20 mei                 18 November
17 Juni                 16 December

Vooraf kunt u eventueel even bellen.
Telefoon: 026 – 3622743. Mailen mag natuurlijk ook: info@hvr-velp.nl

Wat:

Huurdervereniging Rheden heeft een spreekuur voor haar leden. De belangrijkste doelstelling van het spreekuur is een huurder met raad en daad te adviseren als deze zich niet goed behandelt voelt door Vivare. Daarnaast is het spreekuur er ook voor om problemen met andere instanties op te lossen of gewoon voor het verstrekken van informatie. Ook helpt het spreekuurteam, indien nodig, u bij het schrijven van brieven.

Waarom:

Vivare, vestiging Velp, heeft ongeveer zes duizend woningen. Zo’n grote organisatie staat veel verder van de huurders af dan vroeger de kleine woningcorporatie. Dit bracht vele veranderingen met zich mee, bijvoorbeeld veel huurders voelen zich nu meer dan vroeger een nummer. Had je vroeger een probleem dan ging je naar het kantoor van de corporatie en alles werd opgelost. Nu verloopt de communicatie heel anders en stroever. Gevolg is dat Vivare regelmatig het probleem van de huurder niet begrijpt. Daarnaast zijn de ingewikkeldheid van wetten en regels op allerhande gebied enorm toegenomen. Het is dan ook niet vreemd dat een huurder hierin niet altijd de juiste weg weet te vinden.

Wie:

Het spreekuurteam telt momenteel 2 personen: John Berends en een roulerend bestuurslid. John Berends is bij velen van u bekend door zijn jarenlange ervaring bij de voormalige Woningbouwvereniging Ons Belang in Velp. In Dieren wordt het spreekuur gehouden door Wim Jongejan
Onze slogan luidt;
Wij helpen u en u helpt ons, door lid te worden van HVR!