026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Gluurverhoging
De belastingdienst moet een Amsterdamse huurder een schadevergoeding van € 554,10 betalen, omdat er in de periode 2013-2015 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was.De belastingdienst overtrad hiermee haar geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade van ondervonden. De verhuurder heeft op grond deze gegevens een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond, die al sinds de invoering in 2013 actie voert tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of “gluurverhoging”. De Woonbond spande eerder een collectieve rechtszaak aan, maar werd toen niet ontvankelijk verklaard. op www.woonbond.nl staat een modelbrief waarmee huurders die in 2013 t/m 2015 een gluurverhoging kregen, een schadevergoeding kunnen eisen bij de belastingdienst. Huurders moeten deze brief vóór 1 juli 2018 versturen, omdat dan de vijfjarige ‘verjaringstermijn’ voor de vordering over 2013 afloopt
Bron huurpeil woonbond