026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

appartement bewoners,die in ruim 85 procent van de gevallen op de eerste etage of hoger wonen.98 % van de ondervraagde vindt brandveiligheid belangrijk. Maar dat betekent niet dat er yeel aandacht aan besteed wordt, Integendeel. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart het vluchtplan niet kent, of zeker weet dat er geen vluchtplan bestaat. Wanneer het vluchtplan wel bestaat, is het in 60 %t van de gevallen onbekend. In bijna driekwart van de gevallen wordt de vluchtroute bovendien niet geoefend. Op basis yan het onderzoek is het belangrijk dat huurdersverenigingen standaard een brandveiligheidsplan opstellen én bespreken bij aanvaarding van de woning. Bovendien op basis daarvan dat er geoefend word met vluchten. Om mensen die minder goed ter been zijn goed te helpen moet zou het mooi zijn als er per verdieping een aantal mensen aangewezen kunnen worden die hen helpen vluchten. Bijna 40 % yan de respondenten vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen, ook minder zelfredzame bewoners, veilig het gebouw kunnen verlaten bij brand. Kijk eens in uw omgeving of er een vluchtplan bestaat. Of informeer eens bij uw verhuurder.