026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

veiliger maken. Denk aan voorzieningen als wandbeugels en drempelhulpen. Maar u kunt ook uw huis of kamers aan uw situatie aanpassen. Zoals uw badkamer.
Woning aanpassen
Als uw woning aangepast moet worden, omdat u chronisch ziek bent of een handicap of beperking heeft, dan kunt u proberen om uw eigen woning aan te laten passen. Voor een financiële bijdrage kunt u bij de gemeente terecht, want woningaanpassing valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het alternatief is dat u de aanpassing zelf financiert. De gemeente heeft een hele lijst voorwaarden waar u aan moet voldoen, dit verschilt per gemeente. De gemeente zegt de goedkoopst adequate oplossing te bieden. Dit zou dus ook een al aangepaste woning kunnen zijn.
Het is mogelijk dat als u wel een woningaanpassing krijgt, u een eigen bijdrage moet betalen. Voor meer informatie over woningaanpassingen kunt u kijken op
de website van www.Per Saldo.nl en contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente. Meer over woningaanpassingen voor senioren leest u op de website van de Rijksoverheid.
Als u een voorziening van de gemeente krijgt (zoals woningaanpassing, scootmobiel of huishoudelijke hulp) vraag dan vooraf hoe hoog de eigen bijdrage voor u uitvalt. Het kan mogelijk goedkoper voor u zijn om de voorziening zelf te regelen en te betalen..
Verhuizen
Vaak is het prettig om gelijkvloers en zonder drempels te wonen als u ouder wordt. Er komen steeds meer verschillende soorten woningen. Denk aan levensloopbestendige huizen en zelfstandige 55+ appartementen. Maar ook aan aanleunwoningen of zorgwoningen in een verzorgingshuis of verpleeghuis.Dit kunt u ook overleggen met uw WMO consulent