026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

raad plegen voor een gratis juridisch advies, afgestemd op je situatie.
Met het advies kun je zelf aan de slag gaan of het bespreken met je gemeente, verhuurder of juridisch adviseur.  www.overlastadvies.nI  is voortgekomen uit onderzoek naar overlast door juristen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hoogleraar Openbare-orderecht Michel Vols van de Faculteit Rechtsgeleerdheid ontwikkelde de website met onderzoeker IT-recht Laurent Jensma.
De website www.overlastadvies.nI  is anoniem te raadplegen. Je hoeft geen persoonsgegevens achter te laten. Nadat je een aantal vragen hebt beantwoord over de overlastsituatie, kun je een pdf downloaden met een concreet juridisch advies. De adviezen die de website voortbrengt, kunnen op meer dan 600 manieren variëren. Hoogteraar Vols in het Dagblad van het Noorden: ‘Er is dus een verschil in het advies dat je krijgt wanneer je een agressieve junk  als buurman hebt of wanneer je sinds kort last hebt van te harde muziek.’
Concrete tips
Het adviesdocument van meerdere pagina’s biedt concrete tips en informatie. Zoals hoe je het gesprek aan kunt gaan met je buren of met je verhuurder, gemeente of de politie. Het advies verwijst meestal ook naar buurtbemiddeling. Op de website www.problemenmetjeburen.nl kun je meer informatie vinden over buurtbemiddeling en opzoeken of in jouw buurt buurtbemiddeling wordt aangeboden . Voor wie er helemaal in wil duiken biedt een advies van www.overlastadvies.nI ook links naar rechterlijke uitspraken over overlastsituaties die Lijken op de jouwe. Je kunt je eigen situatie met die in de uitspraken vergelijken en dan beter in schatten of er ook in jouw geval sprake is van ‘onrechtmatige hinder’ door je buren. Alleen in het geval van onrechtmatige hinder zou een rechter overlast gevende buren kunnen verplichten daar iets aan te doen. Bij www.overlastadvies.nI of de Rijksuniversiteit Groningen kun je niet terecht voor een telefoongesprek over de aanpak van overlast. Wie telefonisch hulp wil kan bijvoorbeeld bellen met de ‘Nationale Hulplijn Woonoverlast’ (09000305, ma-vrij, 14.00-17.00 uur,90 cent per minuut, of www.0900woonovertast. nl ).