026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

maatschappelijke schade .
ELKE HUISUITZETTING IS ER EEN TE VEEL
Voor wie?
Huurders in de corporatie sector en de commerciële sector
Een huisuitzetting heeft ingrijpende gevolgen. Niet alleen voor degenen die uit hun huis worden gezet, maar ook voor de samenleving. De materiële en maatschappelijke schade is enorm. Vroegtijdig ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen is volgens Eropaf! Een effectieve manier om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Maar het liefst wi1 Eropaf! Dat er een verbod komt op huisuitzettingen die het gevolg zijn van huurschuld. Vrijdag 6 juli hield Eropaf! in Amersfoort een symposium over huisuitzettingen. Dit naar aanleiding van de tweede, totaal herziene, druk van de Handreiking Voorkomen huisuitzettingen. Er namen zo’n zeventig mensen deel aan het levendige symposium, onder wie bewindvoerders, incassomedewerkers van woningcorporaties, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners en deurwaarders. Volgens Catelijne Akkermans van Eropaf! heeft de aanpak van de stichting – het vroegtijdig ingrijpen bij huurschuld ruimschoots zijn vruchten afgeworpen. Sinds 2013 is het aantal huisuitzettingen fors gedaald. Volgens cijfers van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, met bijna de helft van zo’n 7000 naar 3500 2018 waarvan ongeveer 80 procent door huurschuld. En het aantal ontruimingsvonnissen is vorig jaar met een derde gedaald van 20.000 naar 13.500. Akkermans: ‘De daling van het aantal huisuitzettingen is natuurlijk hartstikke mooi, maar het zijn er toch nog steeds veertien per werkdag. En waarschijnlijk nog aanzienlijk meer. We hebben bijvoorbeeld geen zicht op wat er in de commerciële huursector gebeurt. En de vrijwillige vertrekkers, ook wel “Noorderzonnetjes” genoemd, zijn ook niet meegerekend.
Verbod op huisuitzettingen?
Volgens Marc Ràkers van Eropaf! Is iedere huisuitzetting als gevolg van huurschuld er één te veel. ‘Uit je huis gezet worden is een traumatische ervaring, vooral voor gezinnen met kinderen. Onze vroeg-eropaf-aanpak is erop gericht om samen met woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijk werk, schuldhulpverleners en deurwaarders huisuitzettingen te voorkomen. Dat ingrijpen, gebeurt al bij twee maanden huurachterstand. Dan heb je nog een heleboel tijd om huisuitzetting te voorkomen. Maar helaas lukt dat niet altijd en daarom pleiten wij voor een verbod op huisuitzettingen. De ChristenUnie deed dit overigens alin2014.’ Ràkers polst in de zaal of zijn pleidooi kans
“ De daling van het aantal huisuitzettingen is natuurlijk hartstikke mooi, maar het zijn er toch nog steeds veertien per werkdag “maakt. Karen van Brunschot van de Federatie Opvang vindt ‘dat het gewoon moet gebeuren’. Maar dan moeten mensen ook ondersteuning krijgen bij het oplossen van hun problemen. Ze vertelt goede ervaringen te hebben met zogeheten ‘terug klap contracten’. Daarbij neemt de woningcorporatie of de gemeente bij een huurschuld de betaling van de huur tijdelijk over, totdat de huurder weer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. In de tussentijd kan de huurder gewoon in zijn huis blijven wonen. Van Brunschot: ‘Dat willen we niet alleen uit mededogen, maar het is ook financieel verstandig. Een ontruiming is behalve een ingrijpende gebeurtenis namelijk ook heel duur.’ De gemiddelde kosten van een huisuitzetting bedragen voor een woningcorporatie tussen 5.000 en 10.000 euro. En dat is alleen nog maar de directe schade: deurwaarderskosten, gerechtskosten, de feitelijke ontruiming, afvoer of opslag van de boedel, verhuur klaar maken van de woning en de gederfde huurinkomsten. Deze kosten komen voor rekening van de huurder, maar die kan deze uiteraard meestal niet betalen.
Rol gemeenten en corporaties
Ook gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van huisuitzettingen. Bianca Berendsen van woningcorporatie Sité uit Doetinchem vertelt dat zij soms op het stadhuis geconfronteerd wordt met de opvatting dat de gemeente geen incassobureau is en ook geen administratiekantoor’. Zij vindt echter dat een gemeente toch ook een zorgplicht heeft ten aanzien
van haar inwoners. ‘Maar beleidsmakers staan soms heel erg ver af van de werkelijkheid.’ Een groot probleem is de enorme bureaucratie, met bijbehorend taalgebruik. Judith van Hout van woningcorporatie De Gemeenschap uit Nijmegen vertelt dat haar corporatie het nu anders aanpakt, met simpel geschreven brieven, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de corporatie bereid is huurders met een huurachterstand te helpen. De incasso is anders georganiseerd: deurwaarders worden er pas in een laat stadium bij geroepen. En a1s er sprake is van huurschuld wordt de huurder gevraagd toch een klein bedrag af te betalen, ook al is het maar 10 euro. Van Hout: ‘Er is een Iangeadem nodig om problemen op te lossen. Daarom streven we naar samenwerking tussen alle betrokken partners. Zo wordt de corporatiemedewerker als hij op huisbezoek gaat, nu standaard begeleid door een maatschappelijk werker.’ Deurwaarder Jeroen Boudewijn benadrukt dat ook deurwaarders huisuitzettingen het liefst willen voorkomen. ‘De harde regels die er waren zijn grotendeels losgelaten. Maar er is een perverse prikkel om wel te ontruimen. Deurwaarders die niet ontruimen krijgen daar namelijk geen cent extra voor.’
Motie
Ook in Den Haag wordt inmiddels de noodzaak van het terugdringen van huisuitzettingen ingezien. Op 27 juni nam de Tweede Kamer een motie aan van CDA Kamerlid Peters die de regering oproept met gemeenten ‘af te spreken dat afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen voortaan deel gaan uitmaken van gemeentelijke plannen van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede’.
www.eropaf.nl
www.huisuitzettingen. n I
Bron
Huurwijzer woonbo