026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Het streefhuurbeleid betekend dat voor de woningen van Vivare in de gemeente Rheden in 2018 35 % ( 2023 woningen) geen huurverhoging krijgen. Huurders met een inkomen minder dan € 41056,- 56 % (3165 woningen) krijgen maximaal 1.7 % huurverhoging met de aftopping bij het bereiken van de streefhuur, hierin zit ook de uitzonderingsgroep AOW`ers en gezinnen van 4+. Huurders met een inkomen hoger dan € 41056,- 6 % (340 woningen) krijgen 4,1 % huurverhoging met aftopping bij het bereiken van de streefhuur. De Huurders die in een geliberaliseerde woning wonen 3% ( 184 woningen) krijgen een huurverhoging van 1,4 % dat is wettelijk vastgesteld. Wij als HVR hebben hier een positief advies op gegeven.
Mocht u om wat voor reden toch bezwaar willen maken tegen deze huurverhoging
dan kunt een bezwaarschrift opstellen, dat kan gemakkelijk door gebruik te maken van het standaardformulier dat is te downloaden vanaf de site van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl). u kunt het formulier ook gratis aanvragen bij de HVR, bel hiervoor naar 026 3622743 of stuur een e-mail naar info@hvr-velp.nl. Op het formulier kruist u de reden van uw bezwaar aan en geeft er een toelichting op, stuur het bezwaarschrift voor 1 juli 2018 naar: Vivare ,Postbus 5265, 6802 EG Arnhem
Geen hogere huur betalen.
Maar wel opzij leggen
Als u bezwaar maakt tegen de huurverhoging, kunt u de oude huur blijven betalen. Wanneer Vivare het niet met uw bezwaarschrift eens is ,kan zij dit tot zes weken na de ingangsdatum (1 juli 2018) doorsturen naar de huurcommissie. Doet Vivare dit niet of ze is te laat, dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Maar Pas Op !!, als de huurcommissie in haar uitspraak stelt dat de huurverhoging redelijk is moet alsnog betalen. Leg het geld van de huurverhoging wel opzij, voor het geval u geen gelijk krijgt.
Uitstel is geen afstel
Als u zonder bezwaar te maken toch de huurverhoging niet betaald, moet Vivare u binnen 3 maanden (voor 1oktober 2018) u een aangetekende herinneringsbrief sturen om alsnog akkoord te gaan met de huurverhoging, dan moet u binnen 4 maanden ( 1 november 2018) na ingangsdatum van de huurverhoging, bij de huurcommissie vragen om de huur te beoordelen. Laat u dit achterwegen dan moet u de huurverhoging betalen.
Achterstallig onderhoud kan een reden zijn voor huurverlaging
Tot slot, u kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege achterstallig onderhoud, wel kunt u bij ernstige onderhoudsgebreken het hele jaar door, bij de huurcommissie een procedure starten, die een forse huurverlaging kan opleveren zolang het gebrek niet door Vivare is verholpen.
Ook hiervoor kunt u een formulier downloaden van de site huurcommissie, of aanvragen bij de HVR