026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

De Tweede kamer heeft haLf september ingestemd met een aanpassing van de regels voor de huurtoeslag.
Door de verandering gaat het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen (de basishuur) vanaf 2019 sneller stijgen. Tot nu toe was die stijging gekoppeld aan de stijging van het bijstandsinkomen of aan de gemiddelde huurstijging. De basishuur werd dan verhoogd met het laagste percentage van die twee. Deze zogenoemde’KAN-bepaling’ verdwijnt nu. Voortaan stijgt de basishuur mee met de gemiddelde huurverhoging. ln de praktijk betekent dit dat huurders een steeds groter deel van de huur zelf moeten betalen. De tweede aanpassing is wel positief, het loslaten van de harde inkomensgrenzen voor huurtoestag. Nu verliest een huurder die 1 euro meer gaat verdienen dan de grens direct alle huurtoestag. ln de toekomst komt er een geleidelijke afbouw van de huurtoestag bij een stijgend inkomen
Bron Woonbond