026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

VeeI huurders betalen maandelijks naast de kale huur een aanzienlijk voorschotbedrag voor servicekosten. Verhuurders moeten vóór juli een afrekening aan hun huurders verstrekken waarin staat welke kosten zij werkelijk hebben gemaakt voor die extra services. Die afrekening is een belangrijk moment om te checken of alles in orde is.
1. Wat zijn servicekosten eigenlijk?
Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die hij aan jou als huurder levert. Welke services dat zijn, moet in het huurcontract zijn overeengekomen. De servicekosten l