026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.
Verzoek medehuurder schap
Andere huisgenoten zijn niet automatisch medehuurder.
Bijvoorbeeld:
–  partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben. Om dat wel te worden moeten ze een verzoek bij de verhuurder indienen om medehuurder te worden. Voorwaarde is dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.
– Een logé, onderhuurder of pensiongast kan dus geen medehuurder worden.
Inwonende kinderen
Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden.
– Woont een volwassen kind bij de ouder of ouders in om deze te verzorgen? Dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een verzoek tot medehuurder schap bij de verhuurder is dan wel mogelijk
Verhuurder niet akkoord met medehuurder schap
Gaat de verhuurder niet binnen 3 maanden schriftelijk akkoord met het verzoek om medehuurder schap? Dan kunt u de hulp van de rechter inroepen. De rechter kan uw verzoek om 3 redenen afwijzen:
– Uw huisgenoot woont nog geen 2 jaar met u samen.
– De financiële situatie van uw huisgenoot is niet toereikend om de huur te kunnen betalen.
– Het verzoek wordt gedaan om iemand heel snel de positie van huurder te geven. Hiermee wordt misbruik gemaakt van de regeling.
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Medehuurders zijn, net als huurders, aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit het huurcontract. Voorbeelden zijn betalen van de huur, kleine reparaties doen of vergoeden van schade aan de woning. Voor de medehuurder gelden deze verplichtingen pas vanaf het moment dat hij of zij medehuurder is geworden.
Einde medehuurder schap
Als de medehuurder niet meer zijn hoofdverblijf in de woning heeft, verliest hij zijn medehuurder schap. Een medehuurder die geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is, kan zelf het medehuurder schap opzeggen.
Vertrek echtgenoot of geregistreerd partner
Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed, kan de rechter beslissen wie van de echtgenoten of partners huurder van de woonruimte blijft. Als de huurder vertrekt, wordt de medehuurder automatisch huurder. Dit is vooral van belang bij een scheiding, waarbij de huurder de huur opzegt en de woning
Vertrek ongeregistreerde partner
Ook bij niet-echtgenoten of ongeregistreerde partners wordt de medehuurder automatisch huurder als de huurder vertrekt. Behalve als voor de woning een huisvestingsvergunning nodig is. De medehuurder moet dan binnen 8 weken na het einde van de huurovereenkomst naar de kantonrechter gaan. Bij de kantonrechter moet hij aantonen dat hij een huisvestingsvergunning kan krijgen.
– Heeft de niet-echtgenoot of ongeregistreerde partner of andere medebewoner niet de status van medehuurder gekregen? Dan eindigt de huur bij het vertrek van de huurder. De niet-echtgenoot, niet-geregistreerde partner of andere medebewoner moet de woning bij vertrek van de huurder dan ook verlaten.
Vraag en antwoord
Kan ik als huisgenoot de huur overnemen na het overlijden van de huurder?
Bent u medehuurder, dan wordt u automatisch huurder na het overlijden van de andere huurder. Bent u geen medehuurder, maar huisgenoot of medebewoner? Dan wordt u niet automatisch de nieuwe huurder.
Huisgenoot of medebewoner van overleden huurder
Bent u huisgenoot of medebewoner? Dan kunt u aan de rechter vragen om u als huurder van de woonruimte aan te wijzen. Dit kunt u doen tot 6 maanden na het overlijden van de huurder. De rechter kan dit verzoek in de volgende gevallen afwijzen:
– U kunt niet aantonen dat de woning uw hoofdverblijf is.
– U kunt niet aantonen dat u met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding had. Dit betekent – dat u niet kunt aantonen dat u daadwerkelijk in de woning woonde en de kosten van de huishouding deelde.
– U kunt de huur niet betalen in uw eentje.
– U kunt niet bewijzen dat u een huisvestingsvergunning zult krijgen.
Huur eerder opzeggen bij overlijden
Als medehuurder kunt u de eerste 6 maanden na het overlijden de huur wel (eerder) opzeggen. Ook als het gaat om een huurcontract dat voor een vastgestelde tijd is afgesloten