026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

stank van boerderijen en geluidsoverlast. Maar ook van buren, hangjeugd,vervuiling, baldadigheid, vernieling en stank Wat kunt u doen bij overlast:
• In de eerste plaats moet u proberen om met de overlast bezorger(s) in gesprek te komen en proberen het zo op te lossen
• Als dit niet lukt of u voelt zich onzeker/of bang dan kunt u hulp vragen aan bureau buurtbemiddeling zij kunnen u helpen om in gesprek
te komen en kunnen ook bemiddelen
• Als dit ook niet werkt dan adviseren wij u om een dossier aan te leggen met feiten en tijden van de overlast en als het mogelijk is met
foto`s en/of geluidsopnamen. Neem contact op met politie, buurtcoach en gemeente en als het mogelijk is met de verhuurder, meld de
overlast elke keer bij de politie al is het een paar keer per dag. De politie en buurtcoach zullen waarschijnlijk ook
bemiddelingspogingen doen. Zolang het probleem niet opgelost is moet u blijven klagen en alles vermelden in het dossier.
De instanties hebben een dossier nodig om als het nodig is verbetering of uitzetting af te dwingen bij de rechter.
• Wij adviseren om afschriften van het dossier ook naar de HVR te sturen, ook al kunnen wij geen stappen ondernemen omdat we altijd onpartijdig moeten blijven
kunnen we wel adviseren en de voortgang bewaken door bij elk overleg wat wij regelmatig hebben aandacht te blijven vragen totdat er een
oplossing is.