026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

In een gezamenlijke oproep pleiten ze er voor de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat, in te zetten voor de volkshuisvesting. De oproep wordt ondersteund door meer dan 180 woningcorporaties
Volgens de corporaties is de verhuurdersheffing in strijd met de woningwet. Die schrijft voor dat woningcorporaties al hun middelen moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van woningen. Ze vinden het in deze tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen. Volgens Hester van Buren, bestuurder van Rochdale en een van de initiatiefnemers van het bezwaar, is de verhuurdersheffing niet meer van deze tijd. Het was een crisis maatregel, om in tijden van economische tegenslag de oploop van de staatsschuld af te remmen. Nu de crisis achter de rug is en de staatsschuld historische laag, is de grond onder de verhuurdersheffing weggevallen

`Ik wil een huis`
Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis. Deze werd gestart om de wooncrisis een gezicht te geven, zegt van Buren.Mensen die klem zitten op de woningmarkt zijn opgeroepen om hun verhaal te delen. Dagelijks stromen er vele tientallen brieven, e-mails, en filmpjes binnen, de een nog schrijnender dan de ander. Des te wranger is het dat we pas weer 1,7 miljard euro overgemaakt hebben aan de minister van financiën.
Woonbond directeur Paulus Jansen: Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurdersheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zoveel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen