026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Heel veel middeninkomens kunnen helemaal geen huur boven de sociale huurgrens betalen, het is absurd deze mensen hun betaalbare huurwoning uit te jagen, zo reageert de Woonbond, op het plan van de coalitiepartijen om de huurprijs van middeninkomens in een sociale huurwoning fors te verhogen. Vanuit politiek Den Haag is er van alles gedaan om de sociale huursector te verkleinen. Het slaat nergens op om dan huurders met een bescheiden middeninkomen de schuld te geven van lange wachtlijsten. Bovendien loopt het aantal huurders met een middeninkomen in de sociale huursector al jaren terug.Volgens de Woonbond: Moet Den Haag zich buigen over de dure scheefheid, het aantal huurders dat in een te dure sociale huurwoning woont. ‘Het aantal ‘dure scheefwoners ’ is snel toegenomen. In 2009 had 8,1% van de huurders uit de primaire doelgroep een te hoge huur voor hun inkomen. In 2012 was dit 13,1% en in 2015 18,3% (528.000 huishoudens). Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. Volgens de woonbond moet in plaats van het uitroken van middeninkomens, de coalitiepartijen zich beter inzetten voor betaalbare huurwoningen voor
lage én middeninkomens.’
Bron Woonbond