Page 3 - hvr_actief_2_2022
P. 3

HUURVERHOGING 2022
 De HVR is een sterke en actieve huurdersvereniging voor
 alle huurders van woningcorporatie Vivare. Woont u in een
 huurwoning in Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren of   negatief advies af!


  In februari 2022 heeft Vivare advies gevraagd over hun voorstel voor de huurverhoging 2022.
  Kort samengevat: een huurverhoging van 2,3% voor huurders onder streefhuur, 1,8% voor
  huren boven de streefhuur (deze huurders betalen eigenlijk maandelijks al te veel) en een
  inkomensaghankelijke huurverhoging voor midden- en hoge inkomens met 5%. De HVR
  heeft hier samen met de huurdersverenigingen HvOB (Elst) en de RHV (Renkum) negatief op
  geadviseerd. Op 30 maart 2022 is er een wijzigingsvoorstel van Vivare gekomen. De verhoging
  voor huren boven streefhuur vervalt, maar de andere voorstellen blijven ongewijzigd. Ook
  hierop hebben voorgenoemde huurdersverenigingen waaronder natuurlijk de HVR weer
  negatief geadviseerd. Wij wijzen, gesteund door de Woonbond, een inkomensafhankelijke
  huurverhoging af. De belastingdienst kijkt namelijk naar het totale inkomen per woning en
  niet hoe dit tot stand komt. Een gezin met b.v. 2 werkende kinderen, thuiswonend omdat ze
  geen zelfstandige woonruimte kunnen krijgen, komt al snel in aanmerking voor een extra
  huurverhoging. Tot wel €35,- per maand. Vivare noemt dat “de sterkste schouders, de
  zwaarste lasten”. Wij noemen dat onrechtvaardig. U krijgt voor 1 mei een brief van Vivare over
  de huurverhoging.

  Mocht u om wat voor reden toch bezwaar willen maken tegen deze huurverhoging dan
  kunt u een bezwaarschrift opstellen, dat kan gemakkelijk door gebruik te maken van het
  standaardformulier dat is te downloaden vanaf de site van de huurcommissie (www.
  huurcommissie.nl). U kunt het formulier ook gratis aanvragen bij de HVR, bel hiervoor naar
  026 - 36 22 743 of stuur een e-mail naar info@hvr-velp.nl. Op het formulier kruist u de
  reden van bezwaar aan en geeft er een toelichting op. Stuur het bezwaarschrift voor 1 juli
  2022 naar Vivare, postbus 5265, 6802 EG Arnhem.

  Geen hogere huur betalen, maar wel opzij leggen
  Als u bezwaar maakt regen de huurverhoging, kunt u de oude huur blijven betalen. Wanneer Vivare het niet met uw
  bezwaarschrift eens is, kan zij dit tot zes weken na de ingangsdatum van de nieuwe huur (1 juli) doorsturen naar de
  Huurcommissie. Doet Vivare dit niet of doet ze het te laat, dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Maar pas op, als
  de huurcommissie in haar uitspraak stelt dat de huurverhoging redelijk is moet u deze alsnog betalen. Leg het geld voor
  de huurverhoging dus wel opzij, voor het geval u geen gelijk krijgt.
   1   2   3   4   5   6   7   8