Page 5 - hvr_actief_2_2022
P. 5

Wat doet de HVR voor u?
 drie maanden
 (voor 1 oktober) per aangetekende een herinneringsbrief sturen om alsnog met de huurverhoging akkoord te
 gaan. Bent u het dan nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan moet u zelf binnen vier maanden na  We krijgen regelmatig de vraag van onze leden  Daarbij hebben we buiten de eerder genoemde
 ingangsdatum van de huurverhoging, normaal gesproken dus 1 november, bij de Huurcommissie vragen de  (huurders) wat kunnen jullie voor ons doen, en wat  overleg ook regelmatig overleg met de wethouder
  doen jullie nu eigenlijk. We doen veel voor onze  van de gemeente  Rheden om andere zaken te
  huurders, en soms voor u als persoon. Wij hebben  bespreken of aanhangig te maken. We doen als
  regelmatig overleg met de verantwoordelijke  team dus heel veel, en we doen het voor U!
  personen van Vivare, de resultaten zijn wisselend
 Tot slot: u kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege achterstallig onderhoud. Wel kunt u
 bij ernstige onderhoudsgebreken het gehele jaar door, bij de Huurcommissie een procedure starten, die een  en afhankelijk van de klacht c.q. vraag van de  Dit alles kan alleen maar als we een grote en
 forse huurverlaging kan opleveren zolang het gebrek door Vivare niet is verholpen. Ook hiervoor kunt u een  huurder. Wij zetten ons in voor de betaalbare huur  sterke vereniging zijn, dus wordt lid van de
  en goed onderhouden woningen waar u dus allen  Huurdersvereniging Rheden de kosten hebben we
                       zo laag mogelijk gehouden deze is € 0.50 per maand
                       en wordt direct met uw huur verrekend door Vivare.
  Ook dit jaar hebben we ons hard gemaakt om de
  huur verhoging zo laag mogelijk te houden, met
 zo? Dan krijg je aansluitend een voorbeeldbrief  volle Inzet en kennis van zaken. Vivare was niet
 waarmee je bezwaar kan maken. Deze online  gevoelig voor onze argumenten. Verder voeren
 check is ook geschikt voor kamerbewoners en  wij overleg met Vivare over herstructurering,
  nieuwbouw,  woonruimteverdeling,  passend
  toewijzen, planmatig onderhoud, duurzaamheid,
  leefbaarheid, wijkplannen en overleg in verband met
  de prestatieafspraken met de gemeente Rheden en
 midden huur en de goedkope koop. Dit in verband  Vivare wordt als constructief en prettig ervaren”
 met het bevorderen van de doorstroming en kansen
 Op onze website staan de prestatieafspraken, zoals ANTWOORDKAART
   Ja, ik word lid van de HVR!             Word nu ook HVR-lid!


                             Voor slechts € 0,50 cent per maand, laat
                             onze deskundigheid voor u werken.

                             (Lidmaatschap wordt met uw huur verrekend)
   Naam:
   Voorletters:                                 m / v
   Adres:
   Postcode/Woonplaats:
   E-mailadres:

 vergissing! Je kunt zien of je lid bent door dat er
 bij de huur 0,50 cent wordt afgeschreven. Wilt u  Handtekening:
 ook lid worden? Dat kan via het formulier wat in
 de HVR-Actief zit, ons credo, wordt lid, samen    Houd mij per e-mail op de hoogte van alle HVR-nieuwtjes Stuur deze kaart vandaag nog op!
   1   2   3   4   5   6   7   8